CENTRUMPLAN DE RAAT

Locatie: Hoornaar, Giessenlanden

Oppervlakte: 1.000m² bvo

Opdrachtgever:Gemeente Giessenlanden

Ontwikkeling: Epicurus

Adviseurs:

EUP Design
Van der Padt en Partners architecten
IES bureau voor bouwtechniek
S&W consultancy
Buizer bouwconstructies
Basalt bouwadvies BV
Adcim
Made by Mistake

Fasebestek gereed

 

In opdracht van de gemeente Giessenlanden werkt Epicurus aan het Centrumplan, gelegen op de kruising van de Hoge Giessen, de Lage Giessen en de Dorpsweg; een markant punt binnen Hoornaar. Het plan bestaat uit twee appartementencomplexen met 13 koopappartementen (De Hornedamme) en 10 huurwoningen (De Raat).

In opdracht van Gemeente Giessenlanden behartigt Epicurus de ontwikkeling, een deel van de ontwerpwerkzaamheden en de verkoop. Van der Padt en partners is als architect verantwoordelijk voor de bouwkundige uitwerking. 

Bij de aanvang van de ontwerpwerkzaamheden was het de wens om van het kruispunt in het dorp een bijzondere plek te maken. De vormgeving van beide gebouwen moeten deze plek een duidelijke en mooie uitstraling geven. 

Bij de locatie van De Raat is het doorzetten van de lintbebouwing nagestreefd. Voor De Hornedamme zijn grote agrarische gebouwen een referentie geweest voor het bepalen van het stedenbouwkundige volume. Beide stedenbouwkundige situaties komen op verschillende plekken in de omgeving voor en passen goed binnen het palet aan bebouwing dat in het dorp en haar omgeving voorkomt.

Bijzondere archeologische vonst in Hoornaar ....