DE GOUDEN LEEUW

Locatie: Hoornaar, Giessenlanden

Oppervlakteca. 1350m² bvo

OpdrachtgeverOCG

Ontwikkeling: Epicurus

Adviseurs:

EUP Design
ir Frank Ruiter Architect bna
Adviesbureau Adcim
Contech constructie advisering
BK Ruimte en Milieu

Opgeleverd: februari 2010

 

In het dorp Hoornaar heeft Epicurus de locatie van het voormalig partycenter/restaurant De Gouden Leeuw ontwikkeld.

Uitgangspunt voor deze ontwikkeling was de wens te willen aansluiten op de schaal en sfeer van de omgeving. De bebouwing zoekt aansluiting bij de lintbebouwing van het dorp door middel van positionering en gebouwvorm. De kwaliteit van de Dorpsweg wordt versterkt door het toevoegen van twee 'boerderijgebouwen' die het lint van bebouwing langs de Dorpsweg herstellen. Tussen de twee boerderijgebouwen ontstaat een boerenerf dat de zichtlijnen naar het polderlandschap waarborgt. Het parkeren wordt zoveel mogelijk uit het zicht gerealiseerd. De architectuur is geïnspireerd op die van boerderijen maar zoekt de spanning door hedendaagse vormgeving en materialen.

In het plan is een gedifferentieerd scala aan appartementen en een aantal grondgebonden woningen opgenomen. Hierdoor ontstaat een heterogeen bewonersbestand dat recht doet aan het leven in een dorpsgemeenschap. 

Hoornaar staat het meest bekend om de Jaarlijkse Fokveedag....