WOUDRICHEM

Locatie: Woudrichem

Opdrachtgever: OCG

Ontwikkeling: Epicurus

Adviseurs: WAM architecten 

 Fase: studie

Het entreegebied van de bebouwde kom van Woudrichem wordt gevormd door de belangrijkste weg naar de kern; de Almkerkseweg. Het gebied kenmerkt zich momenteel door een onsamenhangende stedenbouwkundige structuur en het ontbreken van een duidelijke overgang tussen stad en land.
De beoogde ontwikkeling gaat uit van een integrale aanpak van het gebied rondom het voormalig Waterschapsgebouw, het benzinestation en het voormalige politiebureau. Door de herontwikkeling van deze locaties kan een relatie worden gelegd tussen de bestaande wijk Middelvaart en de nieuwe wijk Postweide.
Er wordt uitgegaan van een gedifferentieerd woningaanbod bestaande uit eengezinswoningen en een deel appartementen. Als duidelijke toegang tot de bebouwde kom stellen wij twee appartementsgebouwen voor aan weerszijden van de weg, die de Poort van Woudrichem vormen. Het gebied wordt ingedeeld door een duidelijke wegenstructuur en verkaveling.