HEUFF TERREIN

Locatie: Vuren

Oppervlakteca. 14 ha.

OpdrachtgeverKlop Beheer

Ontwikkeling: Epicurus

Adviseurs:

EUP Design
Bureau Waardenburg BV
BK Ruimte en Mileu bv 

Fasestudie

 

In opdracht van Klop-Beheer onderzoekt Epicurus de mogelijkheid tot het ontwikkelen van het “Heuff-terrein”. Het Heuff-terrein ligt buitendijks langs de Waal bij de plaats Vuren, gemeente Lingewaal. Binnen het project WaalWeelde is het Heuff-terrein aangewezen als EMAB-locatie (Experiment met Aangepast Bouwen). Er wordt gezocht naar een combinatie van waterberging, recreatie, natuurontwikkeling en woningbouw. Het terrein van de voormalige steenfabriek, met een oppervlak van ca. 16 hectare, ligt er momenteel verlaten bij. Puinresten, ruige natuur, onverharde paadjes en de schoorsteen van de steenfabriek bepalen de sfeer. 

Als leidraad voor het plan wordt, binnen bestuurlijke en wettelijke kaders, een aantal landschappelijke en stedenbouwkundige elementen gebruikt. Ze structureren het plangebied en zijn leidend voor de positionering van de (woon)functies. Deze ingrediënten gecombineerd resulteren in een gebied waarin de natuur en natuurbeleving leidend zijn. De nieuw te bouwen woningen en appartementen zijn ingebed in de groene omgeving. Deze opwaardering van het terrein biedt kansen voor een meer vitale toekomst voor huidige en nieuwe bewoners van het dorp Vuren.

Het gehele gebied krijgt een min of meer ruige natuurinrichting en er is geen sprake van een traditionele verkaveling. De ecologische hoogstructuur gecombineerd met een laaglandstroomgebied, de steenovens en het geaccidenteerde landschap maken van het Heuff-terrein een bijzonder gebied voor wonen en natuurbeleving.