BASTION II

LocatieGorinchem, centrum

Oppervlakteca. 45.000m² bvo

Opdrachtgever

Gemeente Gorinchem
 Bastion OC vof
Poort6

Ontwikkeling: Epicurus

 Adviseurs:

EUP Design
BDP Khandekar
ABT
Basalt Bouwadvies BV
Grontmij Nederland BV
Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Van Doorne advocaten
BK Ruimte en Milieu
3Dok

Fase: Masterplan

 

In opdracht van woningbouwvereniging Poort6, de gemeente Gorinchem en Bastion ontwikkelingscombinatie werkt Epicurus samen met stedenbouwkundig bureau Khandekar aan het masterplan voor het gebied Bastion II. Dit gebied ligt in de historische binnenstad van Gorinchem tegen de monumentale stadswal. Het gebied kenmerkt zich door voornamelijk bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw met een matige tot slechte kwaliteit in een onsamenhangende stedenbouwkundige structuur.

De uitwerking van de stedenbouwkundige en planologische aspecten in het masterplan zijn de basis voor de toekomstige invulling van het Bastion II. Het plan voorziet in een integrale ontwikkeling van het gebied. 

Uitgangspunten zijn:
Optimalisering van functionele en esthetische parkeer-voorzieningen.

Betere uitstraling en samenhang van bebouwing met de historische kern van Gorinchem en oriëntatiegebieden zoals de stadswallen.  

Ontwikkeling van het vrijkomende terrein van het voormalig postkantoor.

Kwaliteitsverbetering van de belendende percelen alsmede optimalisatie van woon- en  werkmilieu.