VALLEY CENTER

Locatie: Ede

Oppervlakte47.000 m² bvo

OpdrachtgeverCinemec Plus bv

Ontwikkeling: Epicurus

 Adviseurs:

DP6 architectuurstudio bv
DGMR Raadgevende Ingenieurs BV
ABT
Basalt Bouwadvies BV

Fase: 1e fase gerealiseerd

Valley Center wordt aan de zuidelijke entree van Ede gecreëerd en vormt een ontmoetingscentrum waar mensen elkaar in hun vrije tijd ontmoeten voor geestelijke of fysieke ontspanning en elkaar zakelijk ontmoeten om ideeën en informatie uit te wisselen. Bij de ontwikkeling staat kwaliteit voorop, zowel in de architectuur als bij de exploitatie, zonder dat de economische haalbaarheid uit het oog wordt verloren. De ambiance is sfeervol, inspirerend en modern. Het plan omvat kantoren, woningen, een thematisch centrum voor sport en gezondheid, hotel en evenementenhal en vormt één geheel met de reeds gerealiseerde bioscoop. De parkeervoorzieningen komen onder de gebouwen.
Epicurus is verantwoordelijk geweest voor de opstelling van het Masterplan en het Voorlopig Ontwerp.