ZAKENCENTRUM

Locatie: Gorinchem Oost II

Oppervlakteca. 10.500m² bvo

OpdrachtgeverEpicurus i.s.m. OCG

Ontwikkeling: Epicurus

Adviseur: EUP Design

Fase: initiatief plan 

 

 

In samenwerking met Ontwikkelings Combinatie Gorinchem heeft Epicurus een concept ontwikkeld voor meerdere bedrijfsgebouwen die onderdeel uitmaken van een nieuw zakencentrum op bedrijventerrein Gorinchem Oost II.
De stedenbouwkundige opzet van het plan toont een representatieve ‘gevelwand’ richting de aanliggende hoofdontsluitingswegen. Het concept gaat uit van meerdere bedrijfsgebouwen op een gemeenschappelijk dek. Onder dit dek wordt het merendeel van het parkeren opgelost. De parkeerplint van het gebouw wordt aan de buitenzijde weggewerkt door middel van een landschappelijke wal. Deze wal is tevens de oever van het water dat wordt aangelegd.
De gebouwen creëren een omsloten binnengebied waarbinnen parkeren zorgvuldig is vormgegeven. In de uiteindelijke opbouw is rekening gehouden met groei en krimp van bedrijfsactiviteiten, door koppeling van de diverse gebouwen met een plintvolume en een flexibele invulling van de ruimten. 

Gorinchem toen ....