VEELHOEK

Locatie: Gorinchem, Papland

Oppervlakteca. 3.000 m² bvo

OpdrachtgeverVeelhoek vof
(Epicurus / Pellikaan / Van Daalen)

Ontwikkeling: Epicurus 

Adviseurs

EUP Design
Menhart
B/Mak bedrijfsmakelaars
Adcim
Van Ooi
Bouwtect engineering

Aannemer: Pellikaan

Opgeleverd: mei 2009

 

Papland is een bestaand bedrijventerrein in Gorinchem ten noorden van de autosnelweg A15 en ten oosten van het Merwedekanaal. Epicurus heeft een studie gedaan naar een efficiënte indeling van de laatste nog beschikbare kavel op het bedrijventerrein Papland. In dit gebied, van ca. 15.000 m² hebben wij een verkaveling ontworpen waarbij wij een gedeelte hebben ontwikkeld tot 15 casco bedrijfsunits in oppervlakte variërend van 220 m² tot 250 m² bvo en waarbij twee delen zijn ontwikkeld door derden. De rationele benadering van de opgave heeft geresulteerd in plan waarbij een optimum is gevonden tussen de beschikbare ruimte en de wens een goed functionerend gebied te laten ontstaan. Voor ons waren daarbij zowel economische als esthetische randvoorwaarden van belang. De voor de units gebruikte gevelmaterialen reageren op de gebouwen uit de omgeving. De terreininrichting is zodanig dat deze na 1 of 2 jaar een groene uitstraling zal krijgen. Bij het ontwerpen van de units zijn wij uitgegaan van een flexibele en duurzame insteek. De units zijn eenvoudig samen te voegen en elke eenheid is voorzien van ruime parkeergelegenheid

>>>> In 2012 zijn door een grote uitslaande brand bij een bakkerij 2 Units in as gelegd. Inmiddels zijn de units herbouwd en weer in functie genomen.  Ondanks de enorme brand zijn door de goede brandwerende scheidingen tussen de panden de overige 13 units gespaard gebleven.