VISIE & MISSIE

Visie

Epicurus onderscheidt zich als de Vastgoedontwikkelaar van hoge kwaliteit en is als organisatie bekend om haar totale toewijding aan klanten en hun gebruikers.

Hierdoor biedt Epicurus een meerwaarde aan elk project, aan mensen en hun leefomgeving. Een goede ontwikkeling versterkt een gebied en geeft deze meer toekomstwaarde ! 

Visie & Missie èn Passie, Inspiratie & Filosofie


Missie

Werken voor de beste kwaliteit op het gebied van vastgoedontwikkeling.

Waarborgen van excellentie in al onze werkzaamheden.

Constante doelstelling voor de mooiste ontwerpen en juiste oplossingen.

Innovatieve toepassingen voor waardevermeerdering. 
Gebruik van duurzaam materiaal en respect voor milieu.

Samenwerkingen gebaseerd op wederzijds vertrouwen en gedeelde normen.

Werken aan perspectief voor hoog rendement.

Aandacht voor details en behoefte van de klant en gebruikers en klanttevredenheid. 

 

Passie

Bij Epicurus werken ervaren specialisten die allemaal enorm veel passie hebben voor hun vak. Hun plezier en toewijding voor het ontwikkelingsvak is onze kracht om de mooiste ontwerpen te maken, de juiste oplossingen te bedenken, de nieuwste technologien te gebruiken, en de beste kwaliteit te behalen in alles wat we doen. 

Inspiratie

Wij kijken met een open blik naar de veranderende wereld. Met respect voor oude en bewezen waarden staat Epicurus open voor nieuwe technologien, economische idealen, wensen en dromen van mensen die net als wijzelf onderdeel uitmaken van onze omgeving, onze ondernemingen, onze wereld. Hieruit halen wij iedere dag weer inspiratie om ons werk optimaal te doen voor een steeds hogere welvaartsniveau.

 

 

Filosofie

De klant en zijn wensen staan bij Epicurus in woord en daad voorop. De gebruiker van het vastgoed en de omgeving waarin het vastgoed wordt gerealiseerd zijn de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwikkelings-traject. Meestal wordt de complete gebiedsontwikkeling ter hand genomen, inclusief destedenbouwkundige opzet en grondexploitatie, gevolgd door de ontwikkeling van gebouwen. Het ontwikkelingsconcept wordt binnenshuis uitgedacht en geformuleerd. Vervolgens worden binnen het netwerk van ons bedrijf de beste specialisten geselecteerd voor de beste en juiste invulling van stedenbouw, constructies, installaties, juridische en financiële aspecten, en planologische- en milieu aspecten.
Met deze specialisten wordt een projectteam geformeerd met aan het hoofd een ervaren ontwikkelaar van Epicurus.
 

 

PROJECTEN

LEISURE

STEDENBOUW

BEDRIJFSGEBOUWEN

WONEN