OVER ONZE NAAM EPICURUS®

 

"Epicurus stelt dat iedereen recht heeft op leven, vrijheid en het nastreven van geluk."

De algemene gedachte die de Griekse filosoof Epicurus er op nahield, is van alle tijden. Epicurus® voelt zich als organisatie hiermee verwant en biedt haar relaties meer dan het abstract ontwikkelen van gebouwen.

Vanuit ethisch denken en handelen worden gebruiker, omgeving en samenleving als uitgangspunten gehanteerd voor een optimale invulling van een ontwikkelingsopgave. Vandaar de naam en ons eerbetoon aan deze filosoof. 

Epicurus (341–270 v.Chr.) was een Grieks filosoof. Hij was de grondlegger van het epicurisme. Hij werd 0p 4 februari geboren op Samos, een Grieks eiland voor de kust van het huidige Turkije. Op 32-jarige leeftijd stichtte Epicurus zijn school in Athene die de naam De Tuin van Epicurus kreeg.


Een aantal citaten uit het werk van deze filosoof:

"Het hoogste goed is praktisch verstand. Daarom is praktisch verstand zelfs waardevoller dan de filosofie. Uit dit verstand vloeien de andere deugden van nature voort, en het leert ons dat het niet mogelijk is om aangenaam te leven zonder verstandig en goed en rechtvaardig te leven, en evenmin om verstandig en goed en rechtvaardig te leven zonder aangenaam te leven. De deugden horen immers van nature bij het aangename leven en het aangename leven is met de deugden onlosmakelijk verbonden."

 

"Wanneer wij dus zeggen dat lust ons levensdoel is, doelen wij op een toestand waarin het lichaam geen pijn heeft en de ziel niet verontrust wordt."

 

"Van alle middelen tot volledig levensgeluk die de wijsheid ons verschaft, is het verwerven van vriendschap verreweg het belangrijkste."

"Het gelukkige leven komt niet tot stand door drinkgelagen en onafgebroken feesten, noch door het genieten van jongens en vrouwen, of het eten van vissen of ander spijzen die de rijk voorziene tafel biedt, maar door nuchter denken, dat niet alleen de gronden onderzoekt van elk kiezen en vermijden, maar ook de ongegronde meningen uitbant waardoor de grootst mogelijke onrust zich van onze geest meester maakt."

"Lachen moet men en tevens filosoferen en zijn vermogen bestieren en zijn overige gaven aanwenden en nimmer ophouden de uitspraken aan de ware wijsbegeerte ontleend te pas te brengen."